Netwerken

Sterke zorg in Amsterdam

Voor de eerstelijns zorg verenigt een aantal collega’s zich samen met een groep actieve logopedisten uit de stad in het Netwerk Amsterdamse Logopedisten (NAL). De aangesloten logopedisten delen kennis en expertise met elkaar, volgen de ontwikkelingen in het vak en werken zo aan optimale logopedische zorg voor Amsterdammers.

Het NAL is aangesloten bij het Amsterdams Paramedisch Platform (APP). Het APP is een samenwerkingsverband tussen vijf paramedische beroepsgroepen, werkzaam vanuit de eerstelijn. Aangesloten leden werken onderling samen, delen kennis en expertise en werken samen met andere partners in de wijk actief aan het verbeteren van integrale multidisciplinaire zorg en ondersteuning in de wijk.

Het APP is aanspreekpunt voor stakeholders in het medische en sociale domein in Amsterdam.

Het Afasiecentrum is aangesloten bij het Expertisenetwerk NAH dat wordt gecoördineerd door Sigra.
Het netwerk heeft het doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te verbeteren.
Vanuit dit netwerk werken alle aangesloten organisaties samen in Breinlijn. Breinlijn is een loket waar iedereen met vragen over hersenletsel terecht kan. Drie experts beoordelen de vraag, denken mee en verwijzen naar de juiste hulpverlener en/of organisatie.

T: 020-624 2385

E: info@praktijksaa.nl

Karel du Jardinstraat 61a,
1073TB Amsterdam

Behandelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Website door: VMB

Copyright, Praktijk SAA © 2024